Libor Kyncl, Josef Kyncl, Kristýna Kynclová - osobní profily
právo, advokacie, ekonomie, manažerské poradenství, ICT poradenství
informační a komunikační technologie, ceny a odhady,
arts management, produkce, postprodukce

Keep it simple, keep it running. (Ponechej to jednoduché, ponechej to v běhu.)

Je důležité postupovat v souladu s právem a zároveň tak, aby právní jednání dávalo smysl - nejlépe podle strategie win-win.

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., advokát


VÝKON ADVOKACIE POZASTAVEN od 31. 12. 2023 kvůli prevenci střetu zájmů, prosím, obraťte se v otázkách právních služeb na zástupce ustanoveného Českou advokátní komorou - Mgr. Zdeněk Křepelka, advokát

Autorská, přednášková a výuková činnost Libora Kyncla je nadále umožněna.

 • advokát zapsaný v seznamu advokátu vedeném ČAK / attorney-at-law registered at the Czech Bar Association
 • akademický a výzkumný pracovník

Vize a poslání:

 • Dokážu pro klienta zpracovat právní, právně-ekonomické a ICT otázky v souvislosti s Vašimi obchodními, spotřebitelskými, finančními a majetkovými situacemi.
 • Je důležité postupovat v souladu s právem a zároveň tak, aby právní jednání dávalo smysl - nejlépe podle strategie win-win.
 • Ve spolupráci se soudním znalcem a koncesovaným odhadcem rádi zpracujeme právně-technické a ekonomicko-technické problémy a otázky.
 • Na přání pro Vás mohu připravit též ekonomicko-právní dokumenty na míru Vašim požadavkům a pomoci s běžným jednáním v každodenní ekonomické, majetkové a obchodní praxi i komplikovanými situacemi ohledně Vašich osobních i korporátních financí.
 • Spolupracuji také s mediátorem a se specializovanými pracovníky pro ekonomický, sociologický a informatický výzkum i pro veřejné zakázky.

Kontakty a identifikační údaje:

 • ev. č. ČAK 18382, IČ 74742990
 • se sídlem Kaštanová 467/26, 586 01 Jihlava
 • druhé místo podnikání v RŽP: Brno
 • telefon: +420608743217
 • datová schránka: 4cupkwd
 • e-mail: libor @ kyncl.net nebo libor.kyncl @ gmail.com
 • webová stránka: http://www.kyncl.net
 • Linkedin: https://cz.linkedin.com/in/liborkyncl
 • Nejsem plátce DPH.

Zaměření zapsaná v seznamu ČAK:

 • 03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • 06 finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně
 • 14 evropské právo
 • 16 obchodní právo
 • 19 e-commerce
 • 39 správní právo
 • 42 stavební právo

Jazyky:

 • anglický - plynně na business úrovni, psaný i mluvený jazyk
 • francouzský - středně pokročilý, psaný i mluvený jazyk
 • německý - středně pokročilý, psaný i mluvený jazyk
 • polský - mírně pokročilý
 • italský - základní
 • Hostující přednášející: Česká republika, Nizozemí, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko

Živnostenské oprávnění v následujících oborech činnosti

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Další oblasti zájmu:

 • finanční právo
 • daňové právo
 • ekonomické a majetkové poradenství, finanční transakce
 • konzultace
 • evropské právo, EU, vnitřní trh
 • stavební a bytové právo
 • obchodní právo

Relevantní informace o odbornosti a pracovních zkušenostech:

Oblasti výzkumu a odborné zaměření:

 • Hlavní oblast výzkumu: Finanční transakce a jejich veřejnoprávní regulace (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - AML a proti financování terorismu - CTF, informační povinnosti, omezení plateb v hotovosti, platební systémy a zúčtování)
 • Další dílčí oblasti zájmu:
 • finanční služby,
 • kapitálové trhy a jejich veřejnoprávní regulace,
 • právo a internet,
 • finančněprávní aspekty bankovnictví a platebních systémů,
 • veřejný dluh,
 • informace veřejného sektoru.

Autor a spoluautor článků např. v:

Dříve:

Ing. Josef Kyncl - soudní znalec a koncesovaný odhadce, ICT konzultant, správce sítí, opráv. osoba - práce na el. zařízeních

 • Linkedin: https://cz.linkedin.com/in/josef-kyncl-282b89b7
 • soudní znalec v odvětví kybernetika, v odvětví ekonomika, pro loterie a jiné podobné hry
 • správce sítí, telekomunikace, IP telefonie
 • oprávněná osoba pro práce na elektrických zařízeních

Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně v oborech:

 • ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací elektrotechnika a elektronika, věci movité
 • ekonomika, odvětví ekonomická různá se specializací loterní, herní a výherní systémy
 • kriminalistika se specializací:
 • bezpečnost datových sítí,
 • informačních a komunikačních systémů,
 • ochrana dat
 • počítačová kriminalita
 • kriminalistická počítačová expertiza
 • kybernetika se specializací:
 • výpočetní technika
 • loterní, herní a výherní systémy
 • kybernetika, odvětví kybernetická různá se specializací:
 • bezpečnost datových sítí,
 • informačních a komunikačních systémů
 • elektronika

Oprávněná osoba pro práce na elektrických zařízeních nízkého napětí v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb. dle §6, §8, §10 a §11 - pro el. zařízení do 1000 V + hromosvody, konkrétně může být pověřen:

 • činností pracovnika znalého s vyšší kvalifikací
 • a/ pro samostatnou činnost dle § 6 na zařízení do 1000 V v objektech "A" (elektrické zařízení přísl. druhu a napětí dle § 13 odst.1)
 • b/ pro řízení činnosti dodavatelským způsobem dle § 8 na zařízení do 1000 V v objektech "A" (elektrické zařízení přísl. druhu a napětí dle §13 odst.1)
 • c/ pro řízení provozu dle § 8 na zařízení do 1000 V v objektech "A" (elektrické zařízení přísl. druhu a napětí dle § 13 odst.1)
 • samostatným projektováním a řízením projektování
 • a/ samostatným projektováním dle § 10 na zařízení do 1000 V v objektech "A" (elektrické zařízení přísl. druhu a napětí dle § 13 odst.1)
 • b/ kvalifikace ve zvláštních případech § 11 na zařízení do 1000 V v objektech "A" (elektrické zařízení přísl. druhu a napětí dle § 13 odst.1)

Kontakty:

 • Kaštanová 467/26, Jihlava, 586 05
 • IČ: 10587373, nejsem plátce DPH.
 • tel.: +420 603 433 580
 • e-mail: jkyncl @ ji.cz
 • datová schránka: hsyssfh
 • Další webové stránky:
 • http://kyncl.ji.cz
 • http://www.mujdesign.cz
 

Ing. Kristýna Kynclová - arts management, produkce, postprodukce

 • Kontakty: e-mail: kristynakynclova @ gmail.com
 • Kaštanová 467/26, Jihlava, 586 05
 • IČ: 7281650, nejsem plátce DPH.
 • druhé místo podnikání nezapsané v registrech VS: Praha
 • Linkedin: https://cz.linkedin.com/in/kristýna-kynclová-2a391465
 • produkce a organizace hudebních akcí a festivalů
 • postprodukce multimediálních záznamů
 • zajištění registrace návštěvníků
 • management hudební skupiny
 • výuka hry na flétnu
© JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., 2007 - 2022 Ověřit CSS! Změňte Vaše preference cookies dle nařízení GDPR (PrivacyPolicies.com a CookieConsent.com).